Denda yang tidak masuk akal dan kelonggaran yang hanya diberikan kepada golongan-golongan tertentu.