77 peratus rakyat Malaysia berpendapat, teknologi menyediakan lebih banyak peluang berbanding risiko namun, mereka khuatir akan kesan teknologi ke atas terhadap keselamatan pekerjaan.