Atas nasihat Pejabat Kesihatan Daerah (PKD) sekolah tersebut perlu ditutup bagi membolehkan pihaknya mengesan kontak rapat.