Kementerian Kesihatan telah mengesan sejumlah 30 lagi varian yang membimbangkan (VOC) berkaitan pandemik COVID-19 iaitu 27 kes bagi varian Afrika Selatan dan tiga kes bagi varian United Kingdom.