Perkembangan itu secara langsung memberi tekanan kepada sistem kesihatan awam Thailand.