Kerajaan terpaksa mengambil inisiatif menyekat infodemik yang mula menjadi ancaman besar, sekali gus memberi kesan kepada kebebasan media.