COVID-19 telah mewujudkan “infodemik” yang mempercepat kemerosotan kewangan pelbagai organisasi media berkepentingan awam di seluruh dunia.