Kerajaan bersetuju menamatkan PKPD di Rumah Panjang Matthew, Pakan, Sarikei, Sarawak pada 5 Mei 2021, seperti yang dijadualkan.