Beberapa negara yang sudah mencapai tahap imunisasi lebih 50 peratus populasinya mencatat pengurangan kes COVID-19 yang ketara.