BACHOK – Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) menambah bilangan petugas banci daripada 7,000 ke 9,000 bagi mempercepatkan proses perlaksanaan Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia (Banci Malaysia) 2020 secara