Pemberian vaksin bagi kumpulan umur ini dianggap langkah kritikal ke arah imuniti berkelompok.