Datuk Seri Najib Tun Razak menegaskan keadaan COVID-19 di negara ini jauh lebih kritikal berbanding ketika Ordinan Darurat dilaksanakan.