BANGI – Seramai 48,000 golongan miskin dan miskin tegar menerima manfaat daripada Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) menerusi Program Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT) sejak tahun 2020.

Timbalan