Ada yang mendakwa bahawa penguatkuasaan SOP dan undang-undang yang berkaitan dengan COVID-19 kadangkala dilihat sebagai berat sebelah, ataupun tidak berkadaran dengan kesalahan yang dilakukan.