Selain pelaburan RM800 juta, 4,000 peluang pekerjaan juga bakal disediakan kepada rakyat tempatan.