KUALA LUMPUR – Kementerian Pertanian dan Indusri Makanan (MAFI) memberi penekanan bagi meningkatkan produktiviti, memperkasa sistem sokongan dan perkhidmatan di bawah Rancangan Malaysia ke-12 (RMK12).

Menteri