Kementerian Komunikasi dan Multimedia (KKMM) sedang melipatgandakan usaha menyalurkan maklumat mengenai pendaftaran suntikan vaksin terutama di kawasan luar bandar.