UKM tidak dapat lari daripada menghadapi cabaran dan isu-isu baharu yang melingkungi bidang pendidikan tinggi yang tidak pernah terjangka.