Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan (JHEAINS) menangguhkan semua jenis permohonan kebenaran berkahwin di negeri ini mulai hari ini.