Lebih 18,000 pengasuh di 5,326 taska yang berdaftar dengan JKM perlu diberi keutamaan mendapat vaksinasi.