Pihak SELangkah menegaskan bahawa tidak mempunyai sebarang penglibatan berkenaan hal itu seperti yang didakwa.