Setakat ini tiada maklumat berkenaan perkara itu diterima daripada mana-mana pihak.