Satu lagi pusingan rangsangan ekonomi amat dijangka untuk dilaksanakan, namun secara bersasar dan mengikut tempoh tertentu.