Dua jurutera kelahiran Pulau Pinang mencipta mesin pensterilan pelitup muka hibrid yang pertama seumpamanya di Malaysia.