Matlamat MARA mewujudkan sektor pelaburan bukan sekadar untuk terlibat dalam perniagaan dan menjana pendapatan semata-mata, tetapi lebih daripada itu ia merupakan mekanisme penting sebagai pelengkap ekosistem