SINGAPURA – [DIKEMAS KINI] Singapura dan Malaysia akan terus bekerjasama erat untuk memastikan aliran barangan dan bekalan melibatkan kedua-dua negara itu akan berterusan sepanjang fasa pertama sekatan