Kegagalan menetapkan hala tuju yang jelas akan menyebabkan kesan buruk kepada lebih 5 juta pelajar.