Lebih baik sumber digunakan dalam program tersebut disalurkan ke bahagian lain yang lebih memerlukan.