Surat kebenaran perjalanan untuk bekerja dikeluarkan Kementerian Perdagangan Antarbangsa dan Industri (MITI) terbatal mulai 1 Jun 2021.