Sebanyak 17 perkhidmatan perlu yang dibenarkan beroperasi sepanjang tempoh larangan pergerakan penuh (total lockdown) yang akan bermula 1 Jun ini.