Setakat ini empat varian baharu dikenal pasti di Malaysia iaitu varian United Kingdom, India, Brazil dan Afrika Selatan.