KUALA LUMPUR – Malaysia menyarankan supaya negara ahli dalam mesyuarat Platform Dasar Sains Antara Kerajaan mengenai Biodiversiti dan Perkhidmaan Ekosistem Sesi Ke-8 (IPBES8) supaya mengambil iktibar pandemik
http://dlvr.it/S36mS9