Pihak Barat kelihatanya mulai bimbang dan fobia apabila terbentuknya Afghanistan yang baru.

Presiden PAS, Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang, berkata pihak barat mulai menunjukkan rasa bimbang, akibat penubuhan negara Islam yang menolak konsep liberalisma.

“Pihak Barat tetap tidak boleh menerimanya kerana kerajaan tersebut tidak berkonsepkan liberal sekularisme yang menolak peranan agama seperti mereka.

“Barat kembali menimbulkan isu kebebasan dan hak wanita di Afghanistan yang dibimbangi tidak tertunai. Mereka juga membesar-besarkan berita yang telah ditokok tambah, kononnya wanita tidak akan dibenarkan bersekolah dalam keadaan diketahui akan ketidakbenaran dakwaan tersebut.

“Hal ini demikian kerana, hukum menuntut ilmu dalam Islam adalah fardhu ‘ain (wajib ke atas tiap-tiap individu Muslim, baik lelaki mahupun wanita). Manakala, menuntut ilmu yang menjadi keperluan hidup pula adalah fardhu kifayah seperti memenuhi tugas-tugas para doktor dan jururawat wanita, serta kalangan pegawai kerajaan dan guru-guru wanita,” katanya melalui laman Facebook rasmi beliau setelah ditemubual oleh akhbar rasmi PAS, Harakah, semalam.

Menurut Hadi Awang berkata, sebuah pemerintahan yang berkonsepkan syura dengan melibatkan rakyat melalui para ulama’ dan para pemimpin qabilah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat atau secara demokratik mengikut istilah politik Barat.

“Jenama Islam kepada sesebuah negara menjadi alergi bagi mereka, menandakan betapa permusuhan Peperangan Salib dan dendam mereka terhadap Islam masih lagi belum padam.

“Dunia Barat menumpang daripada kemajuan Tamadun Islam termasuklah dari sudut reformasi politik terhadap demokrasi Barat yang tidak mampu dilakukan oleh Revolusi Perancis dan lain-lain revolusi yang menjadi kebanggaan mereka. Ketika itu mereka belum lagi mengenali apakah itu pilihan raya, melainkan setelah para orientalis mengkaji fiqh politik yang dikarang oleh para ulama’ Islam.

“Mereka bukan sahaja mengkaji ilmu sains dan teknologi yang bersifat materialistik, bahkan lebih meluas daripada itu termasuklah dalam aspek sistem politik Islam. Malangnya mereka tidak berbudi terhadap jasa besar Tamadun Islam terhadap mereka,” katanya.

Beliau berkata, dunia Barat sebenarnya mulai iri hati apabila wujudkan negara Islam ini kerana meraka bakal hilang kekuasaan terhadap ekonomi dan tanah jajahan serta pengaruh gaya hidup

“Bagi dunia Barat, kebebasan yang diinginkan ialah supaya wanita Islam tidak menutup aurat, penganut Islam boleh meminum arak, dan wujud pergaulan bebas tanpa batas moral sepertimana mereka.

“Walaupun hukum Islam tidak pernah menghalang penganut bukan Islam dalam negara dan masyarakatnya untuk melakukan perkara-perkara yang dibenarkan oleh agama mereka dan sesama mereka, tetapi mereka pula tidak senang jika penganut Islam patuh kepada ajaran agamanya.

“Selain itu, Barat juga tidak senang dengan sikap Taliban yang menentang perniagaan candu dan dadah, suatu kegiatan yang tidak bermoral dan tidak sesuai dengan masyarakat Islam Afghanistan. Perkara yang tidak ditangani oleh kerajaan boneka Afghanistan sebelum ini, sehingga menjadikan kerajaan itu tidak lagi mendapat sokongan rakyat,” katanya.

Tamat