KUALA LUMPUR – Usaha meningkatkan fasiliti dan kualiti pendidikan negara merupakan antara perkara yang dibangkitkan Ahli Parlimen kerajaan dan pembangkang semasa membahaskan Rancangan Malaysia ke-12 (RMK12)
http://dlvr.it/S8XplJ