KUALA LUMPUR – Pindaan ke atas Akta Majlis Parlimen (Keistimewaan dan Kuasa) 1952 sedang diteliti bagi membolehkan Dewan tidak membenarkan mana-mana Ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara yang sedang berdepan
http://dlvr.it/S8hRTx