KUALA LUMPUR – Kementerian Pendidikan (KPM) sedang mengkaji kemungkinan untuk menetapkan supaya bilik utama di sekolah seperti pejabat pentadbiran, bilik guru, bilik komputer dan bilik buku teks, ditempatkan
http://dlvr.it/SG5NYm