KUALA LUMPUR – [DIKEMAS KINI] Kerajaan, melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP), berhasrat melahirkan pengguna yang bijak dan berdaya upaya serta peniaga beretika,
http://dlvr.it/SMPxQr