TANAH MERAH – Pembangunkan projek perintis perlombongan unsur nadir bumi bukan radioaktif (NR-REE) di mukim Kenering di Hulu Perak perlu dipastikan mempunyai kelulusan Laporan Penilaian Kesan kepada Alam
http://dlvr.it/SNkNww