KUALA LUMPUR – Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Parlimen meminta Jabatan Audit Negara menjalankan pengauditan khas dengan segera terhadap perolehan dan perbelanjaan kerajaan untuk perkhidmatan
http://dlvr.it/SR8v34