SIBU – Majlis Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) Skim Sekuau telah menuntut Felcra Berhad untuk menghentikan operasi ladang kelapa sawitnya di penempatan itu dan membayar dividen kepada
http://dlvr.it/SSMBXP