KUALA LUMPUR – Kelulusan yang diberikan Kementerian Sumber Manusia kepada 25 syarikat untuk mengambil pekerja dari Bangladesh dibuat bagi mengelakkan amalan monopoli serta menjaga kebajikan dan mata pencarian
http://dlvr.it/SSSHL8