SHAH ALAM – Kerajaan telah mewujudkan semula Jawatankuasa Memperkasakan Mahkamah Syariah (JKMMS) untuk mempertingkat dan memartabatkan sistem perundangan Syariah secara holistik selaras dengan kedudukan
http://dlvr.it/SSdcqZ