KASA adalah focal point perubahan iklim negara. Penyelaras obligasi negara kepada UNFCCC, penyelaras dasar dan tindakan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim peringkat Kebangsaan dan mengetuai delegasi negara dalam proses perundingan perubahan iklim Antarabangsa.

Berikut 20 tindakan utama KASA dalam menangani cabaran perubahan iklim di Malaysia;

01. Semakan Dasar Perubahan Iklim Negara 2009.

02. Penggubalan Akta Perubahan Iklim.

03. Penubuhan Majlis Tindakan Perubahan Iklim (MyCAC).

04. Kemaskini Nationally Determined Contributions 2021.

05. Kemuka Laporan BUR-3 UNFCCC.

06. Aspirasi Pelepasan GHG Sifar Bersih Seawal 2050.

07. Pembangunan LT-LEDS.

08. Penyertaan COP-26.

09. Penubuhan Pusat GHG Kebangsaan.

10. Penyediaan Panduan Pasaran Karbon Sukarela Antarabangsa.

11. Skim Perdagangan Karbon Domestik.

12. Muzakarah Perdagangan Karbon Daripada Perspektif Syariah.

13. Penggubalan Pelan Tindakan Adaptasi Kebangsaan.

14. Pembangunan Pelan Tindakan Adaptasi Kebangsaan Dalam Pengurusan Banjir.

15. Dasar Perbandaran dan Mobiliti Rendah Karbon.

16. Liputan Kawasan Hutan Melebihi 50 Peratus.

17. Pengurangan Penghantaran Sisa Pepejal Ke Tapak Pelupusan Melalui Inisiatif Ekonomi Kitaran.

18. Penyusunan Semula Peranan MGTC.

19. Komitmen Ke UNFCCC COP-27.

20. Pelantikan Malaysia Sebagai AWGCC 2022-2025.

Insya-Allah, keseriusan dan komitmen ini adalah iltizam negara khususnya KASA bagi menangani cabaran perubahan iklim di Malaysia. Hanya kepada Allah kita bertawakal!

DATO’ SRI TUAN IBRAHIM TUAN MAN