SHAH ALAM – Organisasi kerajaan dan swasta digalakkan untuk mengoptimumkan penggunaan pensijilan MS ISO 39001:2013 dan Malaysia Standard (MS) sokongan berkaitan bagi meningkatkan kualiti kerja,…
http://dlvr.it/Sfr8PW