SHAH ALAM – Iman tidak boleh dijadikan sebagai alat ukuran untuk rakyat menentukan kemampuan seseorang individu menjadi pemimpin negara.Yang Dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (Yadim)…
http://dlvr.it/ShTJvN